II Mikrofalowe Warsztaty Fojutowo 2016
Spotkania mikrofalowe będące kontynuacją
Bydgoskich Spotkań Mikrofalowych,
a odbywające się z upływem czasu, w coraz większych od Bydgoszczy
odległościach. Spotkania zwiększyły częstotliwość z jednego co kilka lat,
na dwa w roku.
Środowisko mikrofalowe północnej Polski rozrasta się,
więc i potrzeby spotkań są coraz większe.
Ze względu na charakter, jesienne spotkania noszą nazwę Warsztatów, a dlaczego?
Można zobaczyć na zdjęciach w galerii.

galeria11-13.11