16 Bydgoskie Spotkania Mikrofalowe
w Wąsoszu


 

 

Moduły PA 150W na 23cm wg DF9IC.

 

 

Zaraz zaczną się pomiary, sprzęt już przygotowany...

 

 

Mikrofalowy sprzęt pomiarowy z bliska

 

 

Pomiarowe obciążenie mikrofalowe 2kW

 

 

Referuje Jacek  SP1CNV

 

 

Waldek SP2ONG zachęca do rozwijania sieci Hamnet.

 

 

Jurek SP2DDV ze swoim PA

 

 

SQ1GU - człowiek, który moc przywiózł z sobą..

 

 

Wykład Michała SP2IQW

 

 

Bogdan SP3IQ

 

 

Andrzej SP2FRY

 

 

Marek SP4ELF przekonuje, że działaniami non-profit można więcej

 

 

Paweł SQ1GQC zajął się trudnym tematem kabelków semi-rigid...

 

 

...pokazując cuda na kiju... :-)

 

 

Na stołach i podłogach leżał i stał porozrzucany sprzęt:
 

- a to ciągle modne anteny i oświetlacze krążkowe...

 

 

- a to anteny na 24 GHz...

 

 

- tudzież na 47 GHz..

 

 

- albo przynajmniej na 10 GHz

 

 

- a to jakiś mały wzmacniacz mocy 1000 W na 144 MHz...