Historia klubu nie jest długa...

Mieszkając blisko siebie, spotykaliśmy się towarzysko. Przy którymś spotkaniu, doszliśmy do wniosku, że założymy klub, żeby ułatwić sobie wspólne przedsięwzięcia. Pojawił się klub SP3YPR.
Było to w 2006 roku. Od tego czasu, z 4 osób z licencjami (sp3htf, sp3nyr, sp3nyf, sq3mu) spotykających się regularnie, zrobiło się ponad dwudziestu członków klubu, nie tylko z naszej okolicy, jest kilku sympatyków, pojawiły się nowe znaki, a niektórzy zmienili kategorię na wyższą.

Przez kilka miesięcy 2007 roku, pracowaliśmy pod okolicznościowym znakiem SN750G, we współpracy z Prezydentem Miasta wydaliśmy dyplom z okazji 750-lecia miasta Gorzowa Wlkp., a łączności ze znakiem okolicznościowym były potwierdzane bardzo ładną kartą QSL, również sponsorowaną przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

W 2008 roku jeździliśmy na spotkania krótkofalowców, nie tylko krajowe.
Ale znamiennym osiągnięciem, było utworzenie bazy danych POI, pozwalającej na lokalizowanie anten krótkofalowców w czasie naszych służbowych i urlopowych wyjazdów w Polskę.

Jesienią 2009 roku uruchomiliśmy lokalny, eksperymentalny przemiennik klubowy SR3GW.

Od 2010 roku organizujemy corocznie w drugi weekend maja Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców, które szybko zaczęły gromadzić 200-300 osób, w większości krótkofalowców z naszego, szeroko rozumianego regionu, czyli również z innych krajów, najliczniej z DL.

W 2017 roku doszliśmy do wniosku, że w klubie potrzebna jest reorganizacja. W wyniku akcji ankietowej duża część członków zrezygnowała z członkostwa, a część zmieniła swój status przynależności z członków zwyczajnych na wspierających.
Mamy zamiar wprowadzić regulamin klubu.
Przewidujemy też inne zmiany. Co jeszcze?
Czas pokaże.
Na razie w dalszym ciągu spotykamy się w czwartki wieczorami w udostępnionym przez OSiR pomieszczeniu stadionu "STILONU" i stanowi to dla nas przyjemny przerywnik w środku tygodnia pracy.
Tam układamy nasze plany strategiczne, dyskutujemy projekty techniczne i oceniamy wykonane projekty, robimy łączności.

I na te nasze spotkania serdecznie zapraszamy wszystkich zarażonych bakcylem krótkofalarstwa.