Praca pod znakiem okolicznociowym SN759G - czyli Dni GorzowaTo byo due wyzwanie dla klubu.
Praca w eterze w czasie Dni Gorzowa.
Z punktu widzenia technicznego mielimy wszystko - pawilon klubowy z wyposaeniem, sprzt, anteny,
organizatorzy zapewnili zasilanie.
Gorzej byo z obsad ludzk, ale dalimy rad.
Wraenia tych, ktrzy brali czynny udzia w imprezie s do pozazdroszczenia.
Pozostali czonkowie klubu mog tylko aowa...

Seria zdj jest do obejrzenia w naszej galerii.


galeria

2-3.07